בוררויות

משרדנו בעל ניסיון רב בעריכת בוררויות.

אנו ערים לחשיבות הרבה בהשלמת תהליך הבוררות במהירות ובדיסקרטיות תוך שימת דגש לאיסוף נתונים רלבנטיים, ניתוחם, עריכתם והצגתם באופן המובן לצדדים והתייחסות לתגובת הצדדים.

עריכת הבוררות מגובה בנימוקים מפורטים וכוללת מסמכים ואסמכתאות.

הפסיקה בבוררות מציגה את הממצאים באופן הברור לכל אדם, גם ללא הכשרה מקצועית בתחום.

אנו רואים חשיבות רבה לתגובתם של הצדדים.