ביקורת וראיית חשבון

חשבונאות וביקורת הינן פעולות ההכרחיות בכל עסק שמטרתן לסייע בקבלת החלטות.

אנו מאמינים כי יש לנתח ולהבין את התהליכים התרחשים בזמן אמת על מנת לסייע לאסטרטגיית הלקוח לטווח הארוך. לשם כך אנו דוגלים בהכרה מעמיקה של הארגון וצרכיו, הכרת סביבתו העסקית והארגונית לרבות מתחרים וסיכוני שוק.

אנו רואים חשיבות רבה בתהליך זה ושמים דגש על איתור סיכונים, זיהוי ויצירת הזדמנויות.

שיטת עבודתנו והליווי הצמוד של הלקוח מאפשרים לנו לזהות הזדמנויות וסיכונים עסקיים עבור הלקוח מחד, ומאידך לסייע ללקוחותינו להבין וליישם תובנות עסקיות ובכך לתרום לצמיחת העסק.

משרדינו מתמחה בית היתר בביקורת תאגידי בריאות, מוסדות אקדמיים ומגוון חברות עסקיות בתחומי התעשייה, המסחר, החקלאות ועוד.

משרדינו הינו בעל מומחיות ייחודית בענף ההובלה וההסעה, ומשמש רואה חשבון, יועץ ומלווה של מועצת המובילים והמסיעים בישראל ושל הארגון היציג בענף.