הנהלת חשבונות

כל עסק, חברה, שותפות או עצמאי נדרש לשרותי הנהלת חשבונות מקצועיים.

מערכת הנהלת חשבונות תקינה וניהול רישומים חשבונאיים נאותים משמשים ככלי ראשוני ובסיסי לבחינת מצבו הכספי של העסק ולמעקב אחר יעילותו העסקית.

משרדינו יספק את כל השירותים הפיננסים וחובות הדיווח על פי חוק, בהתאם לצורך ועל פי כל דין, הדרושים לניהולו התקין והיעיל של העסק.

שירותים אלו כוללים בין היתר:
• דיווחים שוטפים למוסדות - מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי
• ייצוג הלקוחות בפני הרשויות
• ליווי וייעוץ שוטף בקבלת החלטות עסקיות ופיננסיות