חוות דעת משפטיות

פעמים רבות עצמאיים וחברות מתבקשים להצטייד בחוות דעת של מומחה כדי להוכיח טענות המתבססות על מסקנות או הערכות.

אחת מחוות הדעת הנפוצות מוגשת על ידי רואי חשבון, בתחום התמחותם.

משרדנו בעל ניסיון עשיר ורב שנים במתן חוות דעת מומחה והצגתו בפני טריבונלים משפטיים בנושאים חשבונאיים, כלכליים, מימוניים ומיסויים, ובפרט בנושאים:
• הערכות שווי עסקים ונכסים בלתי מוחשיים
• מחלוקות עסקיות ו/או כספיות
• פירוק שותפויות וחברות
• בקרה פנימית וניתוח דוחות כספיים
• דיני עבודה
• תביעות נזיקין ואובדן הכנסות

הגשת חוות הדעת ללקוח מגובה בנימוקים מפורטים וכוללת מסמכים ואסמכתאות.

חוות הדעת מציגה ממצאים נהירים וברורים לכל אדם, גם ללא הכשרה מקצועית בתחום.

במידה ונדרש, מתייצב רואה החשבון המומחה, לצורך מתן עדות או חקירה נגדית בקשר עם חוות הדעת וביסוסה.