חשבות שכר

על מנת להגן על העסק שלכם ו/או לעמוד בהתחייבויותיכם כמעבידים תוך כדי שמירה על זכויות העובד בהתאם לדיני עבודה, הנכם נדרשים לשמור על הסכמי העבודה ולעמוד בכל דרישות החוק החלות על המעסיקים.

אנו עדים לשינוי דינמי ואקטיבי בתחום דיני עבודה הן בפסיקה והן בחקיקה.

כתוצאה מכך, בחוקי העבודה נקבעו חובות המוטלות על המעסיקים הן בנוגע לזכויות עובדים, הן בניהול רישומים והן בדיווחים שוטפים ושנתיים למוסדות.

משרדינו מקפיד להתעדכן ולשמור על רמתו המקצועית בכל הקשור בנושאי שכר והחוקים הנלווים לו כך שאנו מעניקים ללקוחותינו את מכלול השירותים בהתאם לדרישת הרשויות ועל פי חוק.

בנוסף, אנו מסייעים בתכנון מבנה השכר באופן האופטימאלי עבור המעביד תוך מענה לכל הדרישות החלות עליו ותוך התייחסות לדרישות וחוקים ספציפיים החלים על הענף הכלכלי בו פועל.