ייעוץ ותכנון עסקי

אנו מעניקים ללקוחותינו ליווי צמוד הכולל ייעוץ ותכנון עסקי.

מטרתנו לסייע ללקוח בראיית המצב הפיננסי העדכני והנכון של הארגון.

ראייה נכונה של המצב מסייעת בתהליכי קבלת החלטות ובהשגת מטרות ויעדים ומביאה לאיתור ליקויים, להתייעלות ולשיפור בביצועים הכלכליים.

משרדינו מתבסס על ניתוח שיטתי ומסודר של נתונים פיננסים בארגון, של מידע רלוונטי המתקבל מהנהלת הארגון ומנתוני הענף במסגרתו הארגון פועל.

כמו כן, אנו מסייעים בעריכת תחזיות פיננסיות, בהתבסס על נתוני העבר וההווה ושינויים עתידיים צפויים. תחזיות אלו מסייעות להנהלה בקבלת החלטות ובקביעת אסטרטגיה ארוכת טווח.