מיסים - ליווי וייעוץ

תכנון מס הינו שימוש בזכות קנויה לכל נישום. נישום זכאי לבחור בדרך שהינה דלת מיסים וכפי שקבע אהרון ברק, נשיא בית המשפט העליון "זו אינה רק זכות אלא גם חובה, של מומחים בענייני מיסים לתכנן עסקאות משפטיות כך שלא תהיינה עתירות מס"

אנו מספקים שירותים מקיפים בנושאים מיסויים מגוונים, ובכללם כך:
• ייעוץ בבחירת מבנה ההתאגדות האופטימאלי (יחיד/חברה/שותפות)
• ליווי וייעוץ לעסקאות
• תכנוני מס ובחירת נתיב אופטימאלי
• בקשות להחלטות מיסוי מקדמיות מרשות המיסים (פרה-רולינג) במגוון תחומים
• מתן חוות דעת בסוגיות מס שונות (מס הכנסה, מיסוי מקרקעין, מס ערך מוסף ועוד)
• ייצוג בדיוני שומות מס הכנסה, מס ערך מוסף, ניכויים ומיסוי מקרקעין
• מיסוי הענקת אופציות/מניות – ליווי עסקאות של יחידים, בעלי שליטה בחברות, לרבות הקצאת אופציות ומימושן
• מיסוי קצבאות ופיצויי פרישה – יעוץ מיסוי וליווי של פורשים הזכאים לקצבאות, פיצויי פרישה וכד'