ענף ההובלה וההסעה

משרדנו הינו בעל מומחיות ייחודית בענף ההובלה וההסעה בישראל, מבין לקוחותינו בענף נמנים ארגונים יציגים, מועצת המובילים והמסיעים בישראל , התאחדות בעלי מפעלי הובלה בישראל, הפועלת לצד מועצת המובילים והמסיעים בישראל ומוכרת ע"י המדינה כארגון יציג המייצג את המעסיקים בענף ההובלה. סע שא חברה כללית להובלה בישראל בע"מ , ארגון גג המייצג עשרות רבות של חברות הובלה והסעה.

ענף ההובלה היבשתית מהווה חוליה חיונית בשרשרת הייצור של כל ענפי המשק ומשפיע במידה רבה על הכלכלה, על מדדי הפריון והיעילות ועל מחירם הסופי של מרבית המוצרים.

במדינות רבות בעולם מוגדר ענף המשאיות כענף חיוני בשל תפקידו המרכזי וחשיבותו לפעילות הכלכלית.

בישראל אין כמעט חלופות להיקפי ההובלה בכבישים. לפיכך, חשיבותו של ענף זה גדולה אף יותר.

ענף ההובלה מתאפיין בתחרותיות רבה, הגורמת לקשיים כלכליים ולעומס רב על חברות ההובלה.

משרדנו מחשב ומספק למועצת המובילים והמסיעים בישראל את השינויים במדד התשומות בהפעלת רכב כבד.

בתאריך 1 ליולי 1997 נחתם הסכם קיבוצי כללי בענף ההובלה, בין הסתדרות העובדים ובין התאחדות מפעלי הובלה בישראל המסדיר את

יחסי העבודה בתחום זה וב-5 לינואר 2006 הוארך תוקף ההסכם הראשוני.

ההסכם הקיבוצי בענף ההובלה חל על כל המעסיקים המאוגדים באופן עקיף או ישיר בהתאחדות מפעלי הובלה בישראל, והמעסיקים עובדים שתפקידם הקבוע הוא נהיגה.

יישום ההסכם הקיבוצי הביא לשינויים מרחיקי לכת בדרישות ובחוקים הספציפיים החלים על הרכב שכר הנהגים וההוצאות הסוציאליות הנלוות אליו. בעקבות זאת, נדרשים משרדי ההובלה לבצע שינויים משמעותיים במערך שכר העבודה.

חברות אשר לא יעמדו בדרישות ובחוקים הללו חשופות לתביעות ולהוצאות גבוהות העלולות לפגוע משמעותית בתפקודו של העסק, בעיקר בענף שבו הוצאות השכר מהוות מרכיב מהותי בפעילות ובתחרותיות.

במסגרת מועצת המובילים משרדנו עורך ימי עיון לחשבים בנושא ההסכם הקיבוצי.

משרדנו, מתוקף היותו מייצג של הארגונים היציגים בענף, וכרואה החשבון של חברות הובלה והסעה, מקפיד להתעדכן ולשמור על רמתו המקצועית בכל השינויים הכלכליים ובנושאי השכר הקשורים לענף ומעניק סיוע וליווי ללקוחותינו בהיערכות לשינויים הנדרשים תוך שילוב עמידה בדרישות החוק ומתן מענה לצרכים הכלכליים של החברות.

השירותים ללקוחותינו המשתייכים לענף ההובלה כוללים בין היתר:
• סיוע בתכנון מבנה השכר באופן האופטימאלי תוך מענה והתייחסות לדרישות וחוקים ספציפיים, ולהסכם הקיבוצי החל על ענף ההובלה.
• ייעוץ פיננסי וכלכלי - כולל תחשיבי רווחיות ותימחור עבודות הובלה.
• חישובי התייקרויות בתשומות ההובלה.
• דיווחים למוסדות בגין צריכת סולר לשם החזרי הבלו על הסולר.
חוות דעת מקצועיות בדיני עבודה תוך התייחסות להסכם הקיבוצי החל על הענף.
• הערכת שווי עסקים בענף.

אנו מזמינים אותך לפגישת התרשמות אשר בה נעניק לך מידע מקיף ומלא על השירותים שאנו מעניקים ללקוחותינו